Cytaty Zadrużan + - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

Cytaty Zadrużan +

„Co wspólnego z polskością może mieć „Boże Narodzenie” — natus Christi, co wspólnego „Wielkanoc” — resurectio Christi, jeden z szesnastu mitów afrykańskiej lub małoazjatyckiej proweniencji, mitów o narodzinach, śmierci i zmartwychwstaniu różnych odkupicieli i zbawców? Dla Polaka 25 grudnia to Szczodre Gody, poprzedzone Szczodrym Wieczorem, a Wielkanoc — to prasłowiańskie i prapolskie Gody Jaru. Obchodzimy w ten sposób ważne dla życia człowieka na ziemi cykliczne zmiany w otaczającej go przyrodzie.”

Antoni Wacyk

„Ogniskiem wiedzy o prawdzie świata i życia nie jest mędrzec, lecz bohater. Nie szukajmy więc prawdy u  wyziębionej  hałastry wykształceniowej, lecz tam, gdzie ona goreje jasnym płomieniem — w doznaniach, które daje heroiczny stosunek do problematyki istnienia”.

Jan Stachniuk

„Pogaństwo — sam jestem poganinem; Zadruga to pogaństwo XX/XXI wieku. Ale pogaństwo nasze — to koncepcja światopoglądowa, to embrion przyszłego systemu kulturowego. To nie obrzędy i nic poza tym”

Antoni Wacyk

„Dobrem jest to wszystko co jako czyn procesy kulturowe wzmaga, złem zaś to co je osłabia”.

Jan Stachniuk
„Renesans pogaństwa — to zwycięstwo prostego ducha nad ciemnymi umysłami wschodu, triumf wiedzy nad wiarą, symbolów życia nad symbolami cierpienia, poezji nad fanatyzmem. Toteż radość napełnia otwarte dla niej dusze, gdy na miejscu dawnych świętych gajów w Polsce sadzone są nowe gaje, poświęcone słonecznemu kultowi życia, gdy od Karpat po fale Bałtyku przy blasku świetlanych ogni na nowo poczyna rozlegać się okrzyk — „Chwała Ci Dadźbóg-Swarożycu! Boże młodego świata!”

Zdzisław Harlender

„Nawet przy najskromniejszej pretensji do uczciwości musi się dziś wiedzieć, że teolog, kaplan, papież każdym zdaniem, które wypowiada, nie tylko błądzi, lecz lże...”

Fyderyk Nietzsche

„Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą, zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy, i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym obcymi”.

Zorian Dotęga-Chodakowski

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują”

Ezra Pound

„Od początku naszej znanej historii, od chrztu chrystianizmu, nasz naród z lekkim sercem przyjmował mody wszelakie. Lizusosko pomagaliśmy najeźdźcom, chyłkiem skradając się na naszych płaskich stopach, mordować po gajach świętych bogi naszych ziemi-ojców”

Stanisław Szukalski
Wróć do spisu treści