Na kształt wstępu - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

Na kształt wstępu

Mental Atak jest pismem poruszającym tematykę Neohumanizmu, a co za tym idzie także Neopogaństwa. Neohumanizm traktuję jako syntezę wszelkich znanych mi idei przypisujących człowiekowi szczytną rolę we wszechświecie. Dalszym założeniem jest odrzucenie wszelkich ideologii i religii, które wymuszają na nim postawę uniżoności, bezkrytyczności i ślepego posłuszeństwa wobec ich zasad i dogmatów. Neohumanizm kieruje jednostkę ku jak najlepszemu zrozumieniu wszechświata i praw nim rządzących. Postuluje szacunek wobec przyrody i składa hołd mocy w niej drzemiącej. Uznaje za słuszne dążenie człowieka do zapanowania nad żywiołami, ale tylko w sposób, który nie szkodzi środowisku naturalnemu. Dąży do wykreowania uniwersalnego ideału człowieka o możliwie najszerszych horyzontach myślowych ale posiadającego wyraną tożsamość etniczną. Światopogląd neohumanistyczny za jedyną godną istoty ludzkiej duchowość i sposób postrzegania niematerialnego wymiaru świata uznaje neopogaństwo, będące współczesną kontynuacją rodzimych wiar lokalnych, zachowującą charakterystyczne dla danej kultury symbole i obrzędy ale nadającą im treść i charakter zgodny z wartościami neohumanizmu. Neopogaństwo wypowiada wojnę bogom, którzy pragną kontrolować ludzkie życie. Duchowość neopogańska oparta jest na ludzkim doświadczeniu, a nie mistycznym objawieniu. Dąży ona do zintegrowania świata zmysłowego i ponadzmysłowego w celu pobudzenia w człowieku niezmierzonych pokładów mocy.

Chciałbym aby treści magazynu stały się inspiracją do kreatywnego myślenia o neohumanizmie i neopogaństwie, gdyż moją ambicją jest przyczynienie się do rozwoju tychże idei. Chciałbym jeszcze raz podkreślić: rozwoju, a nie propagowania, ponieważ z mojego punktu widzenia jest na to za wcześnie.

Mam tutaj na myśli fakt, że neopogaństwo w Polsce jest nieukształtowane a jeśli już uznać jego egzystencję to w dużej mierze jako ideowy skansen. A zresztą jak często sami dyskutujecie o tym z ludźmi z własnego otoczenia, nawet jeśli należycie do jakichś organizacji? Niby ukazują się jakieś płyty muzyczne i ziny z treściami neopogańskimi ale w większości odświeża się coś, co już wcześniej wyszło spod czyjejś ręki. Tworząc Mental Atak będę starał się unikać zamieszczania tekstów będących streszczeniami lub przedrukami innych tekstów. Bardziej zależy mi na refleksjach związanych z zapoznaniem się z jakimś tematem, a jeszcze bardziej na wytworach własnych przemyśleniem nad neopogaństwem i neohumanizmem. Bardzo chętnie zapoznam się z tekstami nadesłanymi przez odbiorców mojego pisma i równie chętnie zamieszczę je w kolejnych numerach jeśli uznam za zgodne z duchem treści Mental Atak.

Na koniec muszę jeszcze wspomnieć, że każdy wydrukowany tekst będzie miał charakter otwarty, tzn. że można się spodziewać kolejnego nawiązania do danego tematu, a także jego rozwinięcia. Pamiętajmy, że nasze poglądy ewoluują, a przede wszystkim rozwijają się, ponieważ tylko wtedy możliwy jest postęp i żywotność idei.

Czytajcie, myślcie, piszcie!
Tworzymir Wojciech
Wróć do spisu treści